VTCC

Welcome to Vietnam Type Culture Collection - Institute of Microbiology and Biotechnology - Vietnam Type Culture Collection - Vietnam National University, Hanoi

Information about Master Program (Vietnamese version)

Bắt đầu từ năm học 2008-2009, Viện Vi sinh vật và Công nghệ Sinh học- Đại học Quốc gia Hà Nội sẽ tổ chức đào tạo liên kết Quốc tế bậc Thạc sĩ chuyên ngành Công nghệ sinh học (với toàn bộ nội dung chương trình là của trường Đại học Liege- Vương Quốc Bỉ và do chính các giáo sư của trường Đại học Liege trực tiếp giảng dạy)

Hồ sơ và nộp hồ sơ liên hệ tại:

Chị Thanh Phương 

Phòng sau đại học - Viện Vi sinh vật và Công nghệ Sinh học - Đại học Quốc gia Hà Nội

Phòng 501 tầng 5, nhà E2, số 144 đường Xuân Thuỷ - Cầu Giấy - Hà Nội.

Tel/Fax: 04.754 74 07 

Detail information: Xem thông báo tuyển sinh tại đây

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
< Prev
Advertisement

VTCC Culture Catalog Search

Other Links

 

 
 

OTHER INFORMATIONS

Cultivation Medium
Sequences

RANDOM STRAINS

Candida sp.
Candida sp.


Streptomyces recifensis
Streptomyces recifensis


Kodamaea ohmeri
Kodamaea ohmeri


Streptomyces griseus
Streptomyces griseus


Streptomyces cirratus
Streptomyces cirratus


Saccharomyces cerevisiae
Saccharomyces cerevisiae


Aspergillus oryzae
Aspergillus oryzae


Kockovaella vietnamensis
Kockovaella  vietnamensis


Aspergillus tubingensis
Aspergillus tubingensis


Bacillus thuringiensis
Bacillus thuringiensis


You are here  :Home