VTCC

Welcome to Vietnam Type Culture Collection - Institute of Microbiology and Biotechnology - Vietnam Type Culture Collection - Vietnam National University, Hanoi

VTCC-A-3266 PDF Print E-mail
Sequence Information

 

VTCC No.
VTCC-A-3266
Scientific Name of this Strain
Streptomyces aureus
Product etc.
16S rDNA

 

>VTCC-A-3266

CATGCAAGTCGAACGATGAAGCCCTTCGGGGTGGATTAGTGGCGAACGGGTGAGTAACACGTGGG

CAATCTGCCCTGCACTCTGGGACAAGCCCTGGAAACGGGGTCTAATACCGGATGACACCCCCTCT

CGCATGGGAGGGGGTTGAAAGCTCCGGCGGTGCAGGATGAGCCCGCGGCCTATCAGCTTGTTGGTG

AGGTAGAAGCTCACCAAGGCGACGACGGGTAGCCGGCCTGAGAGGGCGACCGGCCACACTGGGAC

TGAGACACGGCCCAGACTCCTACGGGAGGCAGCAGTGGGGAATATTGCACAATGGGCGAAAGCC

TGATGCAGCGACGCCGCGTGAGGGATGACGGCCTTCGGGTTGTAAACCTCTTTCAGCAGGGAAGA

AGCGAAAGTGACGGTACCTGCAGAAGAAGCGCCGGCTAACTACGTGCCAGCAGCCGCGGTAATA

CGTAGGGCGCAAGCGTTGTCCGGAATTATTGGGCGTAAAGAGCTCGTAGGCGGCTTGTCACGTCGG

TTGTGAAAGCCCGGGGCTTAACCCCGGGTCTGCAGTCGATACGGGCAGGCTAGAGTGTGGTAGGGG

AGATCGGAATTCCTGGTGTAGCGGTGAAATGCGCAGATATCAGGAGGAACACCGGTGGCGAAGG

CGGATCTCTGGGCCATTACTGACGCTGAGGAGCGAAAGCGTGGGGAGCGAACAGGATTAGATAC

CCTGGTAGTCCACGCCGTAAACGGTGGGAACTAGGTGTTGGCGACATTCCACGTCGTCGGTGCCG

CAGCTAACGCATTAAGTTCCCCGCCTGGGGAGTACGGCCGCAAGGCTAAAACTCAAAGGAATT

GACGGGGGCCCGCACAAGCAGCGGAGCATGTGGCTTAATTCGACGCAACGCGAAGAACCTTACC

AAGGCTTGACATATACCGGAAAGCATCAGAGATGGTGCCCCCCTTGTGGTCGGTATACAGGTGG

TGCATGGCTGTCGTCAGCTCGTGTCGTGAGATGTTGGGTTAAGTCCCGCAACGAGCGCAACCCTT

GTTCTGTGTTGCCAGCATGCCCTTCGGGGTGATGGGGACTCACAGGAGACTGCCGGGGTCAACTCG

GAGGAAGGTGGGGACGACGTCAAGTCATCATGCCCCTTATGTCTTGGGCTGCACACGTGCTACAA

TGGCAGGTACAATGAGCTGCGATGCCGCGAGGCGGAGCGAATCTCAAAAAGCCTGTCTCAGTTC

GGATTGGGGTCTGCAACTCGACCCCATGAAGTCGGAGTTGCTAGTAATCGCAGATCAGCATTGC

TGCGGTGAATACGTTCCCGGGCCTTGTACACACCGCCCGTCACGTCACGAAAGTCGGTAACACC

CGAAGCCGGTGGCCCAACCCCCTTGTGGGGAGGGAGCTGTCGAAGGTGGGACTGGCGATTGGGA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
< Prev   Next >
Advertisement

RANDOM STRAINS

Lactobacillus plantarum
Lactobacillus plantarum


Saccharomycopsis fibuligera
Saccharomycopsis fibuligera


Shewanella alga
Shewanella alga


Aspergillus flavus
Aspergillus flavus


Candida glabrata
Candida glabrata


Bacillus thuringiensis
Bacillus thuringiensis


Bacillus thuringiensis
Bacillus thuringiensis


Lactobacillus pentosus
Lactobacillus pentosus


Cryptococcus uzbekistanensis
Cryptococcus uzbekistanensis


Lactobacillus plantarum
Lactobacillus plantarum


You are here  :Home arrow Sequences arrow Actinomyces arrow VTCC-A-3266